Chelateermiddelen

Chelateermiddelen

De meest voorkomende Chelateermiddelen zijn:

  Edetaatdinatrium (EDTA, edathamil dinatrium, natriumedetaat): IV infusie voor een spoedeisende behandeling van acute hypercalciëmie bij geselecteerde patiënten.

  Edetaat calciumdinatrium (calciumdinatrium Versenate®, calcium EDTA, natrium- calcium EDTA, edathamil calcium dinatrium-EDTA CaNa2) kan worden gebruikt in combinatie met BAL lood toxiciteit. IV infusie voorkeur, maar kunnen worden gebruikt IM.

  DMSA (dimercaptosuccinic zuur, succimer, Chemet®): een analoog van dimercaprol dat oraal kan worden gegeven voor loodvergiftiging.

  D-penicillamine (Cuprimine®, Depen®): orale chelaatvormer voor kopervergiftiging of de ziekte van Wilson. Kan worden gebruikt in loodvergiftiging, maar niet zo effectief als DMSA.

  Deferoxamine mesylaat (desferrioxamine, Desferal®): wordt gebruikt voor acute of chronische toxiciteit ijzer als gevolg van transfusie afhankelijke anemie of aluminium toxiciteit bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie die dialyse ondergaan. Intraveneuze (IV) voorkeursroute van toediening. Daarnaast kan worden subcutaan (SQ) of intramusculair (IM).

  Deferasirox (Exjade®): een mondelinge chelaatvormer gebruikt voor de behandeling van chronische ijzerstapeling als gevolg van bloedtransfusies (transfusiegebonden hemosiderosis) bij patiënten van 2 jaar en ouder.

  Dimercaprol (BAL): loodtoxiciteit in combinatie met calcium EDTA. Ook gebruikt voor arseen, goud en kwik toxiciteit. Intramusculair toegediend (IM).

Verschillende chelatie agenten zijn voor bepaalde soorten vergiftigingen. Bijvoorbeeld, edetaat natrium (EDTA) behandeling is specifiek voor loodvergiftiging en extreme hypercalciëmie. Ook onderzocht op zijn effect op atherosclerose door voorstellen van een antioxidant effect of het vermogen om calcium uit arteriële plaques te verwijderen.