Metoder för introduktion av Chela läkemedlet in i kroppen

Metoder för introduktion av Chela läkemedlet in i kroppen

Det finns 4 grundläggande metoder för införande av kelatbildande läkemedlet i kroppen:

    INTRAVENÖS där kelaterande läkemedlet förs in i kroppen genom direkt injektion / matas in i venen och är allmänt känd som "IV".

    Transdermal i vilken den kelatbildande läkemedlet införes i kroppen genom absorption genom huden. Vanligen är den kelatbildande läkemedlet i en lotionform, anbringas på huden, och täckt med en lapp.

    ORAL där admittans av den kelatbildande läkemedlet är genom munnen och är vanligen i kapselform.

    REKTAL i vilken den kelatbildande läkemedlet släpps in i kroppen via anus och är typiskt självadministreras och i form av ett suppositorium.