Tag: các triệu chứng kim loại nặng

7 thảm họa bệnh tác dụng của kim loại nặng trên con người

Điều trị thải được sử dụng trong việc loại bỏ các chất thải kim loại nặng độc hại ra khỏi cơ thể con người. Một liệu pháp rất thành công, thải có thể được thực hiện với chelating đại lý như EDTA, hấp thụ các nguyên tố kim loại nặng trong cơ thể, vận chuyển chúng đến thận và cuối cùng loại bỏ chúng trong các hình thức của nước tiểu. Thải đòi hỏi thích hợp [...]

Đọc toàn bộ bài viết ...