Historia

Historia






Kelering terapi s användning i patientens med kranskärlssjukdom var en oavsiktlig upptäckt. Precis som så många andra medicinska break ingar, medan Kelatterapin användes för att behandla patientens med metall förgiftning (oftast blyförgiftning) var det av misstag upptäckte att det fanns en förbättring av hjärtsymtom i patientens med kranskärls disease.The oavsiktlig upptäckt påstås ha gjorts av många. Det verkar som om det inträffade i olika delar av världen (Ryssland, Tyskland, Storbritannien, och Amerika till några) under samma decennier och varje gjorde samma sak: att behandla patientens med metall förgiftning.


Kelering terapi är en kemisk process där ett ämne (en syntetisk aminosyra) används som binder till vissa andra ämnen i systemet. Det syntetisk aminosyra binder till och anser att vissa andra ämnen därefter ta bort den från systemet via njurarna och urinen. Detta avlägsnande är före låta skador orsakas. På grund av denna åtgärd av den syntetiska aminosyran knäppa den andra substansen, var den metod som anges namnet devrived från det grekiska ordet för "klo". Det grekiska ordet är "chele".