Förhållandet mellan Kelering Terapi och autism hos barn

Förhållandet mellan Kelering Terapi och autism hos barn
En vanlig och många tror idag är att kvicksilver i vacciner är orsaken till autism hos barn.

På grund av kelering terapi : s traditionella användningen att befria kroppen av överskjutande metaller, skulle det antas att kvicksilver skulle ingå. Det finns dock inga bevis för att kelering terapi inte befria kroppen av kvicksilver. Detta gör därmed kelering terapi hos barn föråldrade och därmed en betydligt mindre frekvent praxis.