Man vs Metals: 3 tungmetaller du behöver för att hålla sig borta från

Man vs Metals: 3 tungmetaller du behöver för att hålla sig borta från

Tungmetaller är saker du behöver vara försiktig av. Det misstänks att människor i dagens värld ge efter för många kroniska och dödliga sjukdomar som cancer osv endast på grund av tung metal toxicitet. Det ironiska i det hela är, de flesta av oss vet inte ens att vi andas in tungmetallpartiklar ständigt i olika livssituationer. Den här artikeln innehåller de specifika källor till exponering för dessa metaller och hälsoeffekter orsakade av dem i detalj.

Heavy Metal toxicitet och kelering terapi: Kelatterapin används för att minska eller ta bort tungmetaller som aluminium, arsenik, kadmium, kvicksilver, bly, Nickels och andra (om i stora mängder) från kroppen. Nedan diskuteras de källor, specifika hälsoeffekter och konsekvens 3 tungmetaller (aluminium, bly och kvicksilver) kan ha på dig:

1. Aluminium: Aluminium finns i nästan allt vi använder, rätt från våra kök objekt. Aluminium köksredskap, aluminiumfolie, aluminiumbelagd bakpulver, konserverad sura livsmedel, livsmedelstillsatser, smältost etc. är källor till tungmetallen. Det finns också i läppstift, mediciner och droger, särskilt mot diarré mediciner, vaginal douches. Aluminium antacida produkter orsakar den maximala exponeringen för ben, hjärna, njurar och mage. Symtom på exponering aluminium inkluderar kolik, förlust av balans, muskelsmärta, demens, esofagit, gastrointestinala problem, brist på aptit, psykos, andnöd, svaghet och trötthet. Eftersom aluminium ansamlas i kroppen övertid, äldre patienter löper yttersta risk än yngre.

Studier visar att aluminium skulle vara orsaken till neurologiska sjukdomar som Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, senil och presenil demens, obalans i kroppsrörelser, oförmåga att tala ordentligt etc.

2. Bly: Blyförgiftning är en av de mest diskuterade ämnena i världen. I själva verket, kelering terapi började som en praxis endast att bota blyförgiftning i fabriksarbetare. Spädbarn, barn och gravida kvinnor löper en hög risk för blyförgiftning. Det rapporteras att över 4 miljoner ton bly bryts varje år och att befintliga miljö blynivåer är minst 500 gånger större än vad den var under förhistorisk tid. År 1989 US Environmental Protection Agency (EPA) rapporterade att över en miljon skolor använde bly fodrad vattenlagringstankar för dricksvatten. Detta innebär en ständig exponering för och intag av de mest giftiga metaller. Resultatet: Nästan varannan barn i USA har toxiska element i sina vävnader.

Källor av bly i dag till dag liv innehåller - bly finns i luftföroreningar, ammunition, batterier, konserver, kosmetika, färger, bly kantade kranar / rör, växter / grödor som odlas i industriområden, bensin, hårfärgningsmedel och sköljningar, bekämpningsmedel, gummi leksaker och keramik. Bly är opartisk när det gäller att påverka er alla. Blyförgiftning kan påverka skelettet, hjärnan, allmänna hälsa och kan orsaka leverskador. Det kan leda till trötthet, yrsel, huvudvärk, högt blodtryck, missfall, muskelsmärta, kräkningar etc.

3. Kvicksilver: Kvicksilver, som bly, är lika farliga. Dess primära källan är tandhålan. Ja, det är närvarande i amalgamet eller silver tandfyllningar som används för att fylla de infekterade tand håligheter i vår mun. Det uppskattas att, i genomsnitt, är cirka 225 miljoner drabbats av kvicksilverexponering genom tandfyllningar. Vid tidpunkten för placeringen, är tandfyllning i kroppen ca 50% och gradvis minskar varje gång en person tuggar någonting.

Kvicksilver är i allmänhet finns i luftföroreningar, batterier, apparater, gruv-, målarfärg, bekämpningsmedel mot insekter, saltvatten fiskar, kranvatten och en massa andra saker. Kvicksilver utövar de fysiska, psykiska och nervsystem i kroppen, vilket orsakar problem med att svälja, yrsel, trötthet, bekämpningsmedel, rädsla för att misslyckas, synnedsättning etc. Det finns akuta skador på kroppen av partiklar och ångor som avges av kvicksilver. Salivering, stomatit, darrningar, synproblem, försämring i hörsel, kräkningar, nervös skador, domningar etc är några andra faror som kan uppkomma från konstant eller lång sikt kvicksilverexponering.

256 Responses

 1. 29 jul 2011 | 03:20

  ... ...

  Buywithout recept ...

 2. 29 jul 2011 | 06:45

  .. ...

  Buygeneric piller ...

 3. 29 jul 2011 | 07:09

  .. ...

  Buyno recept ...

 4. 29 jul 2011 | 07:32

  ... ...

  Buywithout recept ...

 5. 29 jul 2011 | 09:10

  .. ...

  Buygeneric droger ...

 6. 29 jul 2011 | 12:21

  .. ...

  Buydrugs utan recept ...

 7. 29 jul 2011 | 13:46

  ... ...

  Buygeneric piller ...

 8. 29 jul 2011 | 05:17

  ... ...

  Buywithout recept ...

 9. 29 jul 2011 | 05:43

  . ...

  Buynow det ...

 10. 29 jul 2011 | 07:19

  .. ...

  Buynow det ...

 11. 29 jul 2011 | 07:44

  .. ...

  Buyit nu ...

 12. 29 jul 2011 | 23:20

  .. ...

  Buygeneric medicin ...

 13. 30 jul 2011 | 08:13

  .. ...

  Buydrugs utan recept ...

 14. 30 jul 2011 | 10:05

  .. ...

  Buynow det ...

 15. 30 jul 2011 | 01:33

  ... ...

  Buynow det ...

 16. 30 jul 2011 | 03:13

  ... ...

  Buywithout recept ...

 17. 30 jul 2011 | 08:31

  .. ...

  Buywithout recept ...

 18. 30 jul 2011 | 11:57

  ... ...

  Buygeneric droger ...

 19. 31 juli, 2011 | 02:58

  ... ...

  Buynow ...

 20. 31 juli, 2011 | 04:55

  .. ...

  Buynow ...

 21. 31 juli, 2011 | 05:52

  . ...

  Buygeneric droger ...

 22. 31 juli, 2011 | 07:19

  .. ...

  Buywithout recept ...

 23. 1 aug 2011 | 05:21

  ... ...

  Buygeneric medicin ...

 24. 2 augusti 2011 | 06:28

  . ...

  Buygeneric medicin ...

 25. 3 Augusti 2011 | 03:26

  ... ...

  Buygeneric piller ...

 26. 3 Augusti 2011 | 13:02

  . ...

  Buygeneric droger ...

 27. 3 Augusti 2011 | 05:47

  . ...

  Buynow det ...

 28. 3 Augusti 2011 | 17:48

  . ...

  Buywithout recept ...

 29. 3 Augusti 2011 | 07:29

  ... ...

  Buygeneric droger ...

 30. 3 Augusti 2011 | 08:48

  ... ...

  Buyit nu ...

 31. 4 augusti, 2011 | 01:09

  ... ...

  Buygeneric droger ...

 32. 4 augusti, 2011 | 01:48

  ... ...

  Buyit nu ...

 33. 4 augusti, 2011 | 07:55

  . ...

  Buygeneric medicin ...

 34. 4 augusti, 2011 | 08:28

  .. ...

  Buynow det ...

 35. 4 augusti, 2011 | 02:53

  .. ...

  Buydrugs utan recept ...

 36. 4 augusti, 2011 | 16:46

  . ...

  Buygeneric droger ...

 37. 5 aug 2011 | 04:27

  . ...

  Buyno recept ...

 38. 5 aug 2011 | 05:42

  . ...

  Buygeneric droger ...

 39. 5 aug 2011 | 06:16

  . ...

  Buynow det ...

 40. 5 aug 2011 | 04:33

  . ...

  Buygeneric medicin ...

 41. 5 aug 2011 | 19:48

  . ...

  Buygeneric droger ...

 42. 6 aug 2011 | 02:36

  . ...

  Buygeneric droger ...

 43. 6 aug 2011 | 05:50

  . ...

  Buygeneric droger ...

 44. 6 aug 2011 | 07:11

  . ...

  Buynow det ...

 45. 6 aug 2011 | 10:31

  . ...

  Buyno recept ...

 46. 6 aug 2011 | 11:29

  . ...

  Buynow det ...

 47. 7 augusti, 2011 | 11:56

  . ...

  Buyno recept ...

 48. 7 augusti, 2011 | 22:47

  . ...

  Buynow det ...

 49. 8 augusti 2011 | 05:57

  . ...

  Buygeneric medicin ...

 50. 8 augusti 2011 | 08:21

  . ...

  Buynow det ...

 51. 8 augusti 2011 | 09:23

  . ...

  Buygeneric droger ...

 52. 10 augusti 2011 | 07:59

  . ...

  Buygeneric meds VBG ...

 53. 10 augusti 2011 | 08:35

  .. ...

  Buynow det VHX ...

 54. 10 augusti 2011 | 10:47

  .. ...

  Buygeneric droger LZT ...

 55. 11 augusti 2011 | 01:00

  .. ...

  Buygeneric piller zdg ...

 56. 11 augusti 2011 | 04:20

  .. ...

  Buygeneric droger KRG ...

 57. 11 augusti 2011 | 04:54

  .. ...

  Buygeneric medsna QMO ...

 58. 11 augusti 2011 | 06:01

  . ...

  Buygeneric droger ZFK ...

 59. 11 augusti 2011 | 01:05

  ... ...

  Buywithout recept xiu ...

 60. 11 augusti 2011 | 13:41

  .. ...

  Buynow det tly ...

 61. 11 augusti 2011 | 02:17

  .. ...

  Buywithout recept Dyo ...

 62. 11 augusti 2011 | 17:38

  .. ...

  Buygeneric droger eet ...

 63. 12 augusti 2011 | 05:35

  .. ...

  Buygeneric meds qhr ...

 64. 12 augusti 2011 | 07:40

  .. ...

  Buygeneric medsna ABX ...

 65. 12 augusti 2011 | 10:18

  ... ...

  Buyit nu olja ...

 66. 13 aug 2011 | 01:30

  . ...

  Buyno recept LUW ...

 67. 14 Augusti 2011 | 01:14

  . ...

  Buywithout recept yyn ...

 68. 14 Augusti 2011 | 02:30

  .. ...

  Buydrugs utan recept faj ...

 69. 14 Augusti 2011 | 03:32

  ... ...

  Buygeneric meds SVB ...

 70. 14 Augusti 2011 | 04:48

  ... ...

  Buydrugs utan recept VRG ...

 71. 14 Augusti 2011 | 05:56

  .. ...

  Buyno recept WKP ...

 72. 14 Augusti 2011 | 08:02

  .. ...

  Buyno recept jui ...

 73. 14 Augusti 2011 | 11:13

  . ...

  Buyit nu OJB ...

 74. 14 Augusti 2011 | 02:45

  ... ...

  Buyit nu SGE ...

 75. 14 Augusti 2011 | 15:51

  ... ...

  Buynow det zdg ...

 76. 14 Augusti 2011 | 21:14

  . ...

  Buynow det LMG ...

 77. 15 augusti 2011 | 04:59

  . ...

  Buygeneric droger NIH ...

 78. 15 augusti 2011 | 15:16

  . ...

  Buygeneric droger AXM ...

 79. 15 augusti 2011 | 21:51

  ... ...

  Buydrugs utan recept jlg ...

 80. 16 Augusti 2011 | 12:47

  .. ...

  Buyit nu irl ...

 81. 16 Augusti 2011 | 03:02

  .. ...

  Buygeneric droger ajd ...

 82. 17 aug 2011 | 00:07

  .. ...

  Buyno recept tao ...

 83. 17 aug 2011 | 09:45

  ... ...

  Buywithout recept ccw ...

 84. 19 aug 2011 | 00:31

  .. ...

  Buydrugs utan recept ygy ...

 85. 19 aug 2011 | 01:47

  . ...

  Buydrugs utan recept Xab ...

 86. 19 aug 2011 | 06:45

  . ...

  Buygeneric droger MBY ...

 87. 20 Augusti 2011 | 03:02

  ... ...

  Buydrugs utan recept ttp ...

 88. 20 Augusti 2011 | 03:38

  ... ...

  Buyno recept euq ...

 89. 20 Augusti 2011 | 03:45

  . ...

  Buygeneric droger ITJ ...

 90. 20 Augusti 2011 | 07:36

  . ...

  Buynow TQA ...

 91. 21 augusti 2011 | 06:27

  . ...

  Buydrugs utan recept FVA ...

 92. 21 augusti 2011 | 07:27

  . ...

  Buydrugs utan recept TDG ...

 93. 21 augusti 2011 | 07:29

  ... ...

  Buynow ela ...

 94. 21 augusti 2011 | 08:03

  .. ...

  Buygeneric droger NVR ...

 95. 21 augusti 2011 | 10:15

  . ...

  Buygeneric piller Oir ...

 96. 21 augusti 2011 | 02:11

  .. ...

  Buyno recept lka ...

 97. 21 augusti 2011 | 04:45

  ... ...

  Buynow FJL ...

 98. 23 aug 2011 | 04:57

  ... ...

  Buygeneric droger VBR ...

 99. 23 aug 2011 | 04:57

  . ...

  Buygeneric droger HWI ...

 100. 23 aug 2011 | 20:57

  .. ...

  Buyno recept JWI ...

 101. 23 aug 2011 | 22:17

  .. ...

  Buydrugs utan recept hak ...

 102. Aug 24, 2011 | 07:37

  .. </ blo ...

  Buygeneric meds DXY ...

 103. 26 augusti 2011 | 09:25

  . ...

  Buywithout recept ...

 104. 26 augusti 2011 | 12:05

  ... ...

  Buyno recept ...

 105. 26 augusti 2011 | 02:45

  .. ...

  Buygeneric piller ...

 106. 26 augusti 2011 | 06:45

  . ...

  Buyno recept ...

 107. 27 augusti 2011 | 02:45

  .. ...

  Buyno recept ...

 108. 27 augusti 2011 | 08:28

  ... ...

  Buygeneric droger ...

 109. 27 augusti 2011 | 10:45

  ... ...

  Buygeneric piller ...

 110. 27 augusti 2011 | 12:05

  .. ...

  Buyit nu ...

 111. 27 augusti 2011 | 04:05

  . ...

  Buygeneric medicin ...

 112. 27 augusti 2011 | 21:35

  .. ...

  Buygeneric droger ...

 113. 28 augusti 2011 | 01:54

  ... ...

  Buygeneric medicin ...

 114. 28 augusti 2011 | 04:10

  ... ...

  Buygeneric medicin ...

 115. 28 augusti 2011 | 04:20

  .. ...

  Buygeneric piller ...

 116. 28 augusti 2011 | 17:05

  . ...

  Buygeneric medicin ...

 117. 28 augusti 2011 | 06:25

  .. ...

  Buygeneric droger ...

 118. 29 augusti 2011 | 06:55

  .. ...

  Buygeneric droger ...

 119. 29 augusti 2011 | 09:05

  . ...

  Buydrugs utan recept ...

 120. 29 augusti 2011 | 14:25

  .. ...

  Buygeneric medicin ...

 121. 22 september 2011 | 19:56

  ... ...

  Sök rocka amerikanska Charts ...

 122. 17 oktober 2011 | 01:28

  max SUV cancer definition ...

  Buy_generic droger ...

 123. 17 oktober 2011 | 03:02

  hiv forskning som bedrivs i usa ...

  Buy_generic piller ...

 124. 17 oktober 2011 | 04:41

  Levaquin 500mg ...

  Buy_no recept ...

 125. 17 oktober 2011 | 04:49

  warfarin Zoloft ...

  Buy_drugs utan recept ...

 126. 17 oktober 2011 | 18:29

  do katter bär ringorm ...

  Buy_generic medicin ...

 127. 17 oktober 2011 | 20:09

  stadium 3 äggstockscancer ...

  Buy_drugs utan recept ...

 128. 17 oktober 2011 | 11:29
 129. 18 OKTOBER 2011 | 03:45

  metotrexat och tricyclerides biverkningar ...

  Buy_generic piller ...

 130. 18 OKTOBER 2011 | 07:05

  alberta alkohol- och drogmissbruk provision ...

  Buy_generic medicin ...

 131. 18 OKTOBER 2011 | 20:45

  cancer tatueringar ...

  Buy_without recept ...

 132. 19 oktober 2011 | 12:05

  processen för metanogener metabolism ...

  Buy_drugs utan recept ...

 133. 19 oktober 2011 | 01:45

  Advair och kontra ...

  Buy_generic medicin ...

 134. 19 oktober 2011 | 03:25

  hund värmecykler ...

  Buy_without recept ...

 135. 19 oktober 2011 | 05:05

  viagra beställa uk ...

  Buy_generic piller ...

 136. 19 oktober 2011 | 11:45

  viktminskning ansvarsfriskrivning lag ...

  Buy_drugs utan recept ...

 137. 19 oktober 2011 | 04:45

  mjuka mat kost idéer ...

  Buy_drugs utan recept ...

 138. 20 oktober 2011 | 05:46

  apo amitriptylin ...

  Buy_generic piller ...

 139. 20 oktober 2011 | 07:26
 140. 20 oktober 2011 | 15:46

  ekonomiskt stöd för Alzheimers ...

  Buy_without recept ...

 141. 20 oktober 2011 | 22:25

  vad är trimestern av graviditeten ...

  Buy_generic droger ...

 142. 21 oktober, 2011 | 12:05

  hjärtmask medicinering ...

  Buy_no recept ...

 143. 21 oktober, 2011 | 12:16

  tonfisk under graviditeten ...

  Buy_generic medicin ...

 144. 21 oktober, 2011 | 01:56

  Conquer hackerverktyg ...

  Buy_generic droger ...

 145. 21 oktober, 2011 | 18:56

  symtom på receptbelagda droger ...

  Buy_drugs utan recept ...

 146. 21 oktober, 2011 | 20:36

  fetma barn sommar ...

  Buy_it nu ...

 147. 21 oktober, 2011 | 10:16
 148. 22 oktober, 2011 | 03:16

  viktökning stories matare ...

  Buy_drugs utan recept ...

 149. 22 oktober, 2011 | 04:56

  blodtryck mediciner ...

  Buy_now det ...

 150. 22 oktober, 2011 | 06:36

  ept graviditetstest ...

  Buy_generic medicin ...

 151. 22 oktober, 2011 | 11:36

  Accutane missbildningar ...

  Buy_it nu ...

 152. 22 oktober, 2011 | 01:16
 153. 23 okt 2011 | 08:12

  menstruationsmönster i klimakteriet ...

  Buy_no recept ...

 154. 23 okt 2011 | 11:32

  medicinering för ibs ...

  Buy_generic droger ...

 155. 23 okt 2011 | 13:12

  marknads droger edmonton ...

  Buy_now det ...

 156. 24 oktober, 2011 | 08:17

  beroende störning ångest ...

  Buy_generic piller ...

 157. 24 oktober, 2011 | 09:57

  vuxna omskärelser och komplikationer ...

  Buy_generic medicin ...

 158. 24 oktober, 2011 | 11:37

  adrenal cancer symptom ...

  Buy_generic droger ...

 159. 25 okt 2011 | 12:57
 160. 25 okt 2011 | 02:37

  viktminskning läkare i memphis tennessee ...

  Buy_generic droger ...

 161. 25 okt 2011 | 04:17

  kombinations kost ...

  Buy_drugs utan recept ...

 162. 26 oktober 2011 | 12:37

  hepatit b shot ...

  Buy_it nu ...

 163. 26 oktober 2011 | 03:57
 164. 26 oktober 2011 | 05:37
 165. 26 oktober 2011 | 12:17

  naturläkemedel fly kragar för hundar ...

  Buy_generic piller ...

 166. 26 oktober 2011 | 06:57

  effekter av bulimi bara ibland ...

  Buy_generic medicin ...

 167. 27 okt 2011 | 06:37

  Boniva pris ...

  Buy_drugs utan recept ...

 168. 27 okt 2011 | 08:17

  statistik om graviditeten i gymnasiet ...

  Buy_generic medicin ...

 169. 27 okt 2011 | 09:57

  cancer i ryggraden ...

  Buy_without recept ...

 170. 27 okt 2011 | 11:37

  hur man bädda in bilder MS Office ...

  Buy_drugs utan recept ...

 171. 28 okt 2011 | 22:37

  blod graviditetstest Jacksonville Fl ...

  Buy_generic medicin ...

 172. 29 Oktober 2011 | 00:17

  tester för att bedöma ångest ...

  Buy_now det ...

 173. 29 Oktober 2011 | 01:57

  stress från klinisk tjänstgöring ...

  Buy_without recept ...

 174. 29 Oktober 2011 | 02:53

  sköldkörtel scan bilden ...

  Buy_generic piller ...

 175. 29 Oktober 2011 | 04:33

  svullna fotleder huvudvärk graviditet ...

  Buy_generic droger ...

 176. 29 Oktober 2011 | 06:13
 177. 29 Oktober 2011 | 09:30

  permanent borttagning av vuxna akne ärr ...

  Buy_generic medicin ...

 178. 29 Oktober 2011 | 02:30

  saltlösning för nebulisator ...

  Buy_generic piller ...

 179. 29 Oktober 2011 | 16:10

  miniinsulin kyl ...

  Buy_generic droger ...

 180. 29 Oktober 2011 | 19:30

  biverkningar av Luvox ...

  Buy_now ...

 181. 30 oktober 2011 | 00:30

  Avsvällande hypertoni säker ...

  Buy_now det ...

 182. 30 oktober 2011 | 02:10

  högt kaloriintag för spädbarn ...

  Buy_generic droger ...

 183. 30 oktober 2011 | 11:14

  Avelox behandlar för bakterier ...

  Buy_drugs utan recept ...

 184. 30 oktober 2011 | 12:54

  tillbehör droger ...

  Buy_no recept ...

 185. 30 oktober 2011 | 05:54

  läkemedelsbehandling för bipolär sjukdom ...

  Buy_generic piller ...

 186. 31 okt 2011 | 05:34

  hund njursvikt symtom ...

  Buy_generic piller ...

 187. 31 okt 2011 | 13:54
 188. 31 okt 2011 | 05:14
 189. 31 okt 2011 | 23:54
 190. 1 november, 2011 | 06:34

  hur man får tonåringar av droger ...

  Buy_drugs utan recept ...

 191. 1 november, 2011 | 09:54

  st joseph aspirin kupong ...

  Buy_generic piller ...

 192. 1 november, 2011 | 06:14

  insulinreceptorhämning ...

  Buy_without recept ...

 193. 2 nov 2011 | 05:54

  frågor om orto tri cyclen ...

  Buy_generic droger ...

 194. 2 nov 2011 | 09:14

  nytta av hudcancer ...

  Buy_generic droger ...

 195. 2 nov 2011 | 10:54

  negativ sköldkörtel testet ...

  Buy_no recept ...

 196. 2 nov 2011 | 15:54

  epson salt och citronsaft kost ...

  Buy_generic piller ...

 197. 2 nov 2011 | 20:54

  L91 Energizer e2 litium aa celler ...

  Buy_generic droger ...

 198. 2 nov 2011 | 10:34
 199. 3 november 2011 | 10:14

  hur man köper glukosmätare ...

  Buy_generic medicin ...

 200. 3 november 2011 | 11:54

  kontor generiska läkemedel ...

  Buy_generic droger ...

 201. 3 november 2011 | 13:34
 202. 3 november 2011 | 15:59

  hudcancer foundation australien ...

  Buy_generic droger ...

 203. 3 november 2011 | 07:20

  atkins diet första veckan livsmedel ...

  Buy_without recept ...

 204. 3 november 2011 | 21:00

  svampar fantastiska fakta ...

  Buy_drugs utan recept ...

 205. 4 november 2011 | 12:20

  minskad aptit under graviditeten ...

  Buy_generic droger ...

 206. 4 november 2011 | 03:40
 207. 4 november 2011 | 07:00

  prov tlc dieter ...

  Buy_generic droger ...

 208. 4 november 2011 | 05:00

  kan en kvinna få kolorektal cancer ...

  Buy_drugs utan recept ...

 209. 5 november 2011 | 02:17

  kliniska funktioner i sicklecellanemi ...

  Buy_generic droger ...

 210. 5 november 2011 | 03:57

  hund nässelfeber och vad som orsakar dem ...

  Buy_drugs utan recept ...

 211. 5 november 2011 | 07:17

  canine medi cam rx ...

  Buy_generic droger ...

 212. 5 november 2011 | 12:17

  hot spots eller cancer ...

  Buy_without recept ...

 213. 5 november 2011 | 01:57

  cancer kemoterapi kombinationsdroger ...

  Buy_generic medicin ...

 214. 5 november 2011 | 06:57

  bygga muskelmassa kost ...

  Buy_drugs utan recept ...

 215. 6 Nov 2011 | 04:57
 216. 6 Nov 2011 | 11:37
 217. 6 Nov 2011 | 01:17

  ayurvedisk ashwagandha Zyban ...

  Buy_generic piller ...

 218. 6 Nov 2011 | 14:57
 219. 6 Nov 2011 | 18:17

  kids viktökning ...

  Buy_generic droger ...

 220. 7 november, 2011 | 05:57
 221. 9 nov 2011 | 03:50

  hemma dietprogram ...

  Buy_generic piller ...

 222. 9 nov 2011 | 23:50
 223. 10 nov 2011 | 01:10

  hiv livskvalitet enkätverktyg ...

  Buy_drugs utan recept ...

 224. 10 nov 2011 | 21:30
 225. 11 nov 2011 | 08:50

  medicinsk nebulisator ...

  Buy_generic medicin ...

 226. 11 nov 2011 | 10:30

  Måltider för högt blodtryck ...

  Buy_generic droger ...

 227. 12 November, 2011 | 01:50

  Hur kan jag sänka mitt kolesterol ...

  Buy_generic droger ...

 228. 12 November, 2011 | 05:10

  hund kväljningar kräkningar viktminskning ...

  Buy_generic droger ...

 229. 12 November, 2011 | 11:50

  Kim Kardashian viktökning ...

  Buy_now ...

 230. 12 November, 2011 | 01:30

  Zocord apelsinjuice effekter ...

  Buy_no recept ...

 231. 12 November, 2011 | 04:50

  bröstcancer sajt har problem ...

  Buy_drugs utan recept ...

 232. 12 November, 2011 | 23:30

  livsmedel med triglycerider i dem ...

  Buy_generic droger ...

 233. 13 nov 2011 | 07:50

  rymd herpes ...

  Buy_now ...

 234. 15 nov 2011 | 16:48
 235. 15 nov 2011 | 06:28

  platta vårtor och probiotika ...

  Buy_generic droger ...

 236. 15 nov 2011 | 23:28

  orsaka för morgonen erektioner ...

  Buy_generic medicin ...

 237. 16 november, 2011 | 07:48

  medicare läkemedel som omfattas ...

  Buy_generic medicin ...

 238. 16 november, 2011 | 09:28

  grill interaktioner med läkemedel ...

  Buy_generic medicin ...

 239. 16 november, 2011 | 11:08
 240. 16 november, 2011 | 12:48
 241. 16 november, 2011 | 16:08

  Remeron drömmar ...

  Buy_it nu ...

 242. 17 Nov 2011 | 03:48

  prov NCP för diabetes ...

  Buy_without recept ...

 243. 17 Nov 2011 | 05:28

  fruktig smak och diabetes ...

  Buy_it nu ...

 244. 17 Nov 2011 | 10:28

  Vilket år var advil infördes ...

  Buy_now det ...

 245. 17 Nov 2011 | 12:08

  acyklovir STADA grädde ...

  Buy_generic droger ...

 246. 8 december 2011 | 15:59

  . ...

  Köp rocka amerikanska Charts ...

 247. 9 december 2011 | 08:21

  ... ...

  Buygeneric medicin ...

 248. 9 december 2011 | 11:25

  ... ...

  Buygeneric medicin ...

 249. 10 december 2011 | 08:14

  ... ...

  Buygeneric piller ...

 250. 10 december 2011 | 08:22

  . ...

  Buydrugs utan recept ...

 251. 10 december 2011 | 08:34

  . ...

  Buynow det ...

 252. 10 december 2011 | 08:35

  . ...

  Buywithout recept ...

 253. 10 december 2011 | 08:44

  . ...

  Buyno recept ...

 254. 10 december 2011 | 09:43

  . ...

  Sök rocka UK Charts ...

 255. 11 dec 2011 | 15:27

  .. ...

  Buygeneric medicin ...

 256. 11 dec 2011 | 07:42

  . ...

  Buygeneric droger ...

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.